Bučna služba

Domaćin: Mario Goran Petreković

Glazbeni urednik: Leo Goran HekmanMuzika i gosti,piće i glazba,ples i zabava

Gledajte nas na Valovima

"SHOCK SHOW RADIA"

rezervacije i informacije kod marketinškog urednika Zlatka Gorana Ceraj Cerića na mejl: ssipopis@gmail.com ili SMS na 095/4188-388

radijska naknada 19,97"Studio 5reković", Radnička cesta 27bb, 2.kat desno, Tvornica Katran